Etkili iş planları oluşturma, İş geliştirme, Finansman, Planlama, bağlı şirketlerin büyümesi ve ileri gitmesini sağlamak amacıyla yenilikçi fikirler geliştirme, Risk yönetimi, Yatırım stratejileri oluşturma, İnsan Kaynakları işlevlerinin koordinasyonunun yanı sıra bağlı şirketlerin vizyon ve stratejilerinin belirlenmesi amacıyla oluşturulmuş topluluk Kenvinsa Grup adı altında toplanmıştır.

Küresel ekonomideki rekabet düzeyinin artırılması amacıyla, strateji ve iş geliştirme çalışmaları sonucunda uygun gördüğü sektörlerde kendi projelerini de hayata geçirmektedir.

KENVİNSA bir yatırım grubu olarak, gelecek vaat eden iş fırsatlarını değerlendirmek, desteğe ihtiyacı olan işletme ve projelere yatırım yapmak ve sürdürülebilir karlılığı yakalamış büyüyen bir şirketler grubu yaratmayı amaç olarak edinmiştir.

Böylece, hem şirket ortaklıkları, hem satın almalar, hem de kendi bünyesinde yaratılan projelerden oluşan, esnek ve dinamik bir yapı oluşturulmuştur.

a